Spolu dokážeme viac.

” Vytvorme zo Spišskej Belej a Strážok také miesto, aby sme mohli byť právom hrdí na mesto, v ktorom žijeme. “

Vážení Belančania a Stražania

volám sa Peter Zibura, mám 38 rokov a pracujem ako softvérový inžinier. Viacerí z vás ma poznajú osobne, keďže som sa tu narodil, vyrastal a spolu s manželkou tu vychovávame našich troch synov. Ďalší ma možno poznáte aj ako organizátora novembrového Festivalu slobody.

Ako primátor by som chcel pokračovať v rozvoji mesta a byť pozorným poslucháčom vás občanov. V najbližšom období bude potrebné riešiť jednotlivo po lokalitách parkovanie, aby doprava v meste bola bezpečnejšia. Bude nutné znižovať výdavky samosprávy za energie, aby mesto mohlo zlepšovať svoje služby pre Vás. Chcem rozvíjať školské zariadenia, športové a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, podporovať činnosť spolkov a združení pôsobiacich na našom území pre všetky vekové kategórie.

Ing. Mgr. Peter Zibura
primátor mesta Spišská Belá

” Milí obyvatelia Spišskej Belej a Strážok,
už pred pár rokmi som mal možnosť spoznať Peťa, keď ešte žil v Košiciach. Aktívne sa zapájal do života v mestskej časti a miestnym poslancom pomohol pripraviť a presadiť návrh inštalácie cyklonosičov na spoje MHD do rekreačnej lokality Jahodná. Oceňujem hlavne jeho cieľavedomosť, rozhľadenosť a ľudský prístup. Náš kraj, keďže nepatrí medzi tie najrozvinutejšie, potrebuje aktívnych ľudí ako je Peter. Myslím si, že pre Spišskú Belú a Váš podtatranský región je dobrou voľbou. “

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

PRIPRAVENÍ NAPLNIŤ SĽUBY

Programové priority

Doprava a infraštruktúra

– Postupne upraviť parkovanie v jednotlivých lokalitách.

– Pokračovať v obnove komunikácií a chodníkov.

– Semafor pre peších s dopytovým tlačidlom pri OD.

– Vyriešiť bezpečný prístup chodcov k vlakovej stanici.

Školstvo a sociálne služby

– Vytvoriť podmienky pre podporný tím

– logopéd, školský psychológ, sociálny a špeciálny pedagóg.

– Zlepšovať mimoškolskú a záujmovú činnosť detí a mládeže.

– Rozvíjať terénnu sociálnu prácu, poradenstvo v životných situáciách, činnosť komunitného a denného centra.

Energie a ekologické mesto

– Po odbornom posúdení zaviesť energeticky úspornejšie technológie do budov v správe mesta.

– Implementovať smart riešenia verejného osvetlenia.

– Zvyšovať efektivitu triedenia, uskladnenia a spracovania odpadu.

– Vytvoriť cenovo dostupnú skládku na stavebnú suť a zeminu.

Práca a podnikanie v meste

– Využiť historický, kultúrny a turistický potenciál Spišskej Belej a Strážok, čím vytvoríme priestor pre nové investície a pracovné príležitosti.

– Zriadiť informačný kanál o aktuálnych výzvach ministerstiev, ÚPSVaR, OÚ, grantov EÚ pre jednotlivcov, lokálnych výrobcov a zamestnávateľov.

Kultúra a šport

– Podporovať činnosť spolkov a rozvíjať komunitné aktivity.

– Podporovať športové kluby, športové podujatia a dobrovoľnícke aktivity všetkých vekových kategórií.

– Sprevádzkovať kinosálu ako viacúčelový spoločenský priestor.

Turizmus

– Pripraviť mestskú turistickú trasu s prepojením na Strážky.

– Organizovať pre obyvateľov mesta poznávacie prehliadky významných pamiatok a pamätihodností v meste s výkladom.
– Užšie spolupracovať s Múzeom J. M. Petzvala, podporiť vznik interaktívnej expozície so zameraním na prírodné vedy a inovatívne technológie.

– Prepojiť bezpečne cyklochodník a centrum mesta.

– Zasadiť sa za prímestskú dopravu osôb v smere na Vysoké Tatry cez Tatranskú Kotlinu.

Máte nejaké otázky?